محصولات
چسب کاغذی 25یارد 40میل آبریل

چسب کاغذی 25یارد 40میل آبریل

نوار چسب کاغذی در عين ساده بودن، کاربردهای فراوانی دارد. نوار چسب کاغذی 4 سانتی آبريل، يکی از ابزارهایی است که هرنقاش خودرو و ساختمانی به آن نياز دارد. اين افراد برای انجام رنگکاری روی بدنه ماشین و یا ايجاد حاشيه در نقاشی ساختمانی به اين چسب‌ها نياز دارند.

کاغذی20میل آبریل

کاغذی20میل آبریل

نوار چسب کاغذی در عين ساده بودن، کاربردهای فراوانی دارد. نوار چسب کاغذی 2 سانتی آبريل، يکی از ابزارهایی است که هرنقاش خودرو و ساختمانی به آن نياز دارد. اين افراد برای انجام رنگکاری روی بدنه ماشین و یا ايجاد حاشيه در نقاشی ساختمانی به اين چسب‌ها نياز دارند.

     این سایت متعلق به فروشگاه چسب جوهرچی میباشد.
     
دی ان ان