محصولات
کاغذی24میل ایران چسب

کاغذی24میل ایران چسب

 نوار چسب کاغذی 24میل ایرانچسب، يکی از ابزارهایی است که هرنقاش خودرو و ساختمانی به آن نياز دارد. اين افراد برای انجام رنگکاری روی بدنه ماشین و یا ايجاد حاشيه در نقاشی ساختمانی به اين چسب‌ها نياز دارند. این چسب تنها در متراژ54 یاردی و در کارتنهای 48 حلقه ای عرضه میگردد.

کاغذی48میل ایران چسب

کاغذی48میل ایران چسب

 نوار چسب کاغذی 48میل ایرانچسب، يکی از ابزارهایی است که هرنقاش خودرو و ساختمانی به آن نياز دارد. اين افراد برای انجام رنگکاری روی بدنه ماشین و یا ايجاد حاشيه در نقاشی ساختمانی به اين چسب‌ها نياز دارند. این چسب تنها در متراژ54 یاردی و در کارتنهای 24 حلقه ای عرضه میگردد.

     این سایت متعلق به فروشگاه چسب جوهرچی میباشد.
     
دی ان ان