محصولات
چسب 1.2.3 استارباند

چسب 1.2.3 استارباند

چسب123استار باند از یک چسب سیانو اکریلیت با ویسکوزیته بالا و یک اسپری فعال کننده و در سه سایز 400 میل و 200 میل و 100 میل تهیه شده است. 

چسب 1.2.3استاربلو

چسب 1.2.3استاربلو

چسب123ثناباند از یک چسب سیانو اکریلیت با ویسکوزیته بالا و یک اسپری فعال کننده و در سه سایز 400 میل و 200 میل و 100 میل تهیه شده است. 

چسب 1،2،3 میتراپل

چسب 1،2،3 میتراپل

چسب 123 میتراپل از یک چسب سیانو اکریلیت با ویسکوزیته بالا و یک اسپری فعال کننده و در سه سایز 400 میل و 200 میل و 100 میل تهیه شده است.

     این سایت متعلق به فروشگاه چسب جوهرچی میباشد.
     
دی ان ان