محصولات
چسب کش 7سانتی

چسب کش 7سانتی

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 7 سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 24 عددی در بازارعرضه میگردد.

چسب کش آریانا

چسب کش آریانا

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 5 سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 40 عددی در بازارعرضه میگردد.

چسب کش بی دسته فلزی

چسب کش بی دسته فلزی

این نوع چسب کش جهت چسباندن انواع چسب 5سانتی بکار میرود و به دلیل اندازه کوچک ،  قیمت مناسب و استفاده آسان مورد استقبال کاربران خانگی قرار گرفته است. این محصول بصورت کارتنهای 100عددی در با زار عرضه میگردد.  

چسب کش جانسون(تو خالی)

چسب کش جانسون(تو خالی)

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 5سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 24 عددی در بازارعرضه میگردد.

چسب کش جانسون(شیاردار)

چسب کش جانسون(شیاردار)

این دستگاه جهت استفاده آسان برای چسباندن چسبهای 5سانتی به سطوح مختلف بکارمیرود.این محصول به صورت  کارتن های 24 عددی در بازارعرضه میگردد.

     این سایت متعلق به فروشگاه چسب جوهرچی میباشد.
     
دی ان ان